FINANSIERING

Beroende på din juridiska situation kan du ha rätt till ersättning för juridiska kostnader.

Rättsskydd: Via din hemförsäkring eller företagsförsäkring är det möjligt att söka ersättning för juridiska kostnader.

Rättshjälp/legal-aid: Möjligheten att få statlig ersättning för juridiska kostnader, beroende på din ekonomiska och livssituation.

Om du eller dit företag ska stå för dem juridiska kostnaderna privat, kan ni få en offert/ungefärlig estimation  (uppskattning) över tiden som kommer att investeras i ärendet och därmed kostnaderna.

Kontakta oss för frågor angående den ekonomiska aspekten.