Kriget i Ukraina och mänskliga rättigheter


Den 3 mars 2022 har Europeiska unionen för första gången i historien aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Direktivet gör ett undantag från den vanligtvis långdragna svenska asylprocessen, där individuella skäl för skydd prövas. Istället kan ukrainska medborgare, och människor som är permanent bosatta i Ukraina, automatiskt tilldelas ett temporärt uppehållstillstånd för upp till tre år (1 år + 2års förlängning). Tillståndet ger också rätt till att arbeta i Sverige.

Även om det nya uppehållstillståndet är av temporär natur, har ukrainska medborgare eller bosatta möjlighet att ansöka om asyl enligt de traditionella reglerna när som helst under sin vistelse i Sverige.

Askari Juristbyrå, med fokus på att ge våra klienter och alla som söker internationellt skydd i Sverige bästa möjliga förutsättningar, välkomnar aktivering av massflyktsdirektivet för att rädda liv och erbjuda människor skydd från krigets fasor.

Om du eller någon du känner har ankommit till Sverige eller försöker ta sig hit för att söka skydd, och har frågor kring dina rättigheter eller är i behov av juridisk rådgivning, är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi har möjlighet att boka tolkservice om du inte har möjlighet att prata svenska eller engelska.  

Ring oss på 08-68625862 eller maila oss på info@askarijuristbyra.se

Mer information: Situationen i Ukraina – Migrationsverket


Nyheter 2022-03-25