Arbetstillstånd (Uppehålls-och arbetstillstånd)

För företag är det avgörande att få in rätt person i en rekryteringsprocess. I många fall är den personen från ett land utanför EU, och då behövs arbetstillstånd för att personen ska ha rätt att få jobba i Sverige.

Att ansöka om arbetstillstånd för sina potentiella nya arbetstagare kan kännas som en övermäktig och tidskrävande process.  Det är många krav som ställs på dig som arbetsgivare, men med rätt vägledning och information kan du minska risken för att skicka in en otillräcklig ansökan.

Nedan följer en checklista för vad som är viktigt att tänka på:

  1. Du måste göra anställningen tillgänglig att söka för Europeisk arbetskraft

För att ha rätt att anställa och få arbetstillstånd för en utländsk medborgare krävs det att den aktuella tjänsten först görs tillgänglig att söka för arbetskraft som redan befinner sig i Europa. Detta ingår i Svenska skyldigheter till Europeiska Unionen. Detta kallas annonseringskravet.

Du måste lägga ut en annons på arbetsförmedlingen i minst tio dagar, och låta människor i hela EU söka tjänsten under denna tid. Först efter tio dagar har passerat kan du besluta om att anställa en person från ett land utanför EU.

  1. Du måste kunna erbjuda samma villkor som en inhemsk arbetare hade fått

För att undvika lönedumping och utnyttjande av utländsk arbetskraft finns det krav på att din nya arbetstagare ska få en lön och villkor som motsvarar svensk standard i din bransch. Om du har kollektivavtal ska det följas, om du är osäker kring vad som är standard i din bransch så kan ett fackligt utlåtande vara ett viktigt första steg. Om du inte erbjuder tillräckligt bra lön eller andra villkor, så kommer ansökan att nekas.

I dessa villkor inkluderas relevanta försäkringar för din bransch. Oftast handlar det om sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

  1. Arbetet måste vara av tillräcklig omfattning för att arbetstagaren ska kunna försörja sig

För att din arbetsgivare ska ha en möjlighet att få arbetstillstånd krävs det att personen ska kunna leva på det arbete som erbjuds. Även om du erbjuder lön och villkor som motsvarar Svensk standard i din bransch kan det finnas situationer där arbetstagaren t.ex. kommer att arbeta få timmar eller att ni avtalat om oregelbunden arbetstid.

För att personen ska anses kunna försörja sig på sitt nya arbete krävs det att personen kommer att– tjäna minst 13 000 kr i månaden före skatt.

Utöver dessa krav kan det finnas speciella regler i din bransch för att anställa någon från tredje land. Exempel på branscher som har speciella regler är säsongsarbete, bärplockning och au pair-verksamhet.

När du uppfyllt dessa kriterier är din nya arbetstagare redo att ansöka om arbetstillstånd. Vi på Askari Juristbyrå kan sköta ansökan från första steg, eller ha en vägledande roll om ni behöver hjälp med ett särskilt steg. Vi har erfarenhet av såväl förstagångsansökan som förlängningsansökan. En väl förberedd ansökan minskar risken för att handläggningen ska dra ut på tiden, eller att få ett avslag på ansökan.

Vad händer om ni får avslag på ansökan om Arbetstillstånd?

Om Migrationsverket avslår er ansökan om Arbetstillstånd är det oftast för att ni inte har uppfyllt de formella kraven, eller för att ansökan har varit bristfällig.

Du har alltid rätt att överklaga ett negativt beslut om arbetstillstånd. Det är viktigt att notera att du har en tidsfrist för när överklagan kan göras. Denna tidsfrist är vanligtvis tre veckor från den tidpunkt då ni har tagit emot beslutet. En överklagan görs genom att skriva ett brev där du berättar vilket beslut som du vill att Migrationsverket ska ändra på, och varför. Beslutet kommer sedan att prövas av en domstol.

Är du tveksam kring vad du ska skriva i detta brev kan det vara en bra idé att kontakta en jurist, som kan skriva överklagan åt dig. En jurist på Askari Juristbyrå har möjlighet att snabbt sätta sig in i ditt ärende och skriva en överklagan som är korrekt och underbyggd med lagstöd.

Vill du veta mer om arbetstillståndprocessen? Behöver du hjälp med överklagande? Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation på 08-58625862 eller info@askarijuristbyra.se.

Det är viktigt att komma ihåg att Utläggningslagen, lagen som reglerar uppehålls-och arbetstillstånd emellanåt ändras (uppdateras/justeras/begränsas mm) därför är det viktigt att följa dem senaste utvecklingarna.