Egen företagare beviljad uppehållstillstånd med hjälp av Askari Juristbyrå

I ett långdraget ärende med många hinder, som berörde uppehållstillstånd för eget företag, fick klienten till slut ett positivt besked från Migrationsverket.

Ärendet startade redan 2020, när en klient inkom med förfrågan om hjälp för att söka uppehållstillstånd för eget företag. Han hade tidigare studerat i Sverige, och ville nu starta sin egen verksamhet. Askari Juristbyrå hjälpte klienten med att skriva en affärsplan, att ordna en budget och andra juridiska råd vid starten av företaget och tog sedan kontakt med Migrationsverket för att hjälpa klienten att ansöka om uppehållstillstånd.

Efter nästan två års handläggningstid där klienten tillsammans med Askari Juristbyrå flitigt skickade in underlag efter underlag, skickade Migrationsverket ett brev till klienten där de förklarade att hans ärende skulle avslås eftersom han inte hade visat att han kunde prata svenska. När man ansöker om uppehållstillstånd för egen företagare måste man visa att man har kapacitet att driva företaget i Sverige, och Migrationsverket ansåg att det var så mycket kundkontakt i hans bransch att Svenska var ett måste för att kunna kommunicera. Klienten hade under dessa två år byggt upp sin verksamhet, och bolaget hade flera återkommande kunder, trots det ansåg alltså migrationsverket att han inte var kvalificerad att driva ett företag i den branschen.

Askari Juristbyrå skrev då ett yttrande i ärendet där klientens kvalitéer och erfarenheter framhävdes, tog därefter telefonkontakt med Migrationsverket för att trycka på för att klienten skulle tilldelas uppehållstillståndet. På så vis kunde vi övertyga Migrationsverket att han faktiskt hade tillräckligt med kunskaper och erfarenhet för att bedriva ett framgångsrikt företag i Sverige.

Nu slutligen kom beskedet, klienten tilldelades uppehållstillstånd tillsammans med sin medsökande fru. En nöjd och lättad klient kan nu fokusera på att utveckla sin verksamhet.

Vi på Askari Juristbyrå är oerhört glada att ha kunnat hjälpa honom genom dessa två långa år, och vi önskar honom all lycka till med företaget och framtiden.

Har du frågor om uppehållstillstånd som egenföretagare, behöver du en affärsplan, budget, rådgivning angående kraven som behöver uppfyllas? Kontakta oss på Askari Juristbyrå 

Askari Juristbyrå- Jobbar tillsammans (askarijuristbyra.se)