MIGRATIONSÄRENDEN

Uppehålls-och arbetstillstånd

Anhörighetsinvandring/anknytning/familjeåterförening

Arbetstillstånd. Förstagångsansökan och förlängning. Vi agerar som ombud och sköter hela processen, från anställningserbjudandet till och med ansökan, övertar hela ansvaret.

Uppehållstillstånd för studier. Universitet- och högskolestudier, studier vid folkuniversitet, språk-studier. Kandidatprogram, masterprogram, Phd/doctorate.

Asyl/asylum. Askari Juristbyrå är listad som Offentligt Biträde hos Migrationsverket, asylsökanden har oftast rätt till ett offentligt biträde. Som asylsökande har du även rätt att välja ditt biträde.