Migration

Askari Juristbyrå grundades 2018 med det övergripande målet att erbjuda klienter högkvalitativ juridisk rådgivning på fördelaktiga villkor. Vi förstår att juridiska tvister och ärenden kan uppfattas som påfrestande, känsliga och skrämmande. 

Uppehålls-och arbetstillstånd

Arbetstillstånd: Arbetstagare – första gång eller förlängningsansökan.

Egen företagare: Entreprenörer som startar egna företag, eller investerar i andra företag som delägare, inom olika branscher bland annat: IT, bygg, hotell-och restaurang, konsulter etc.

Anknytning: Sambo, gifta par, barn- och förälder. Ett område med många krav och villkor att uppfylla för att kunna återförenas med sin familjemedlem i Sverige.

Återinvandring: Svenskar och svenskar vars familjemedlemmar bosatt sig utanför Sverige under en längre tid och planerar på att flytta hem till Sverige.

EU-Varaktigt bosatt: Tredjelandsmedborgare med ställning inom EU som varaktigt bosatt, med anställning eller planer på att starta verksamhet och bosätta sig i Sverige.

Vi åtar oss ansvaret och sköter hela processen från början till slut, ärendets meriter granskas, dokumentation färdigställs och skickas till Migrationsverket.  Sedan sköter vi ärendets utveckling tills att beslut fattas.

Uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd för studier: På universitet och högskola, Kandidat, Masters och PhD. Studenter som klarar sina studier och söker arbete efter avklarade studier (jobb-sökare tillstånd).

Uppehållstillstånd för besök: Uppehållstillstånd för dig som vill besöka släkt eller företag i Sverige och planerar att stanna en längre period.

Schengen viseringar: (Multi-visum) visering för att besöka familj och släkt samt affärsresor

Asyl - Mänskliga rättigheter

Asyl och human juridik:  Arvand Askari åtar sig uppdrag som offentligt biträde och är listad hos Migrationsverket. Asyl ärenden i Sverige, människor som flyr sina hemländer och söker skydd på grund av bland annat: krig, politisk aktivism, religiös tro, sexuell läggning etc. Att söka skydd på grund av förföljelse i ens hemland är en mänsklig rättighet.

Migration

Askari Juristbyrå grundades 2018 med det övergripande målet att erbjuda klienter högkvalitativ juridisk rådgivning på fördelaktiga villkor. Vi förstår att juridiska tvister och ärenden kan uppfattas som påfrestande, känsliga och skrämmande.