Avtalsrätt

Vår avdelning för avtalsrätt på Askari Juristbyrå är specialiserad på att skapa, granska, och förhandla kontrakt som skyddar och främjar dina intressen. Vi ser till att dina avtal är juridiskt bindande och strategiskt utformade, vilket minimerar risker och optimerar möjligheter. Vår expertis täcker ett brett spektrum av situationer och sektorer, vilket säkerställer att dina affärstransaktioner och relationer bygger på en fast juridisk grund. Vårt team är här för att ge dig den rådgivning och det stöd du behöver för att dina avtal ska tjäna dina bästa intressen, från initiala utkast till eventuell tvistlösning.

Avtalsrätt sätter grunden för varje företags framgång

Avtalsrätt – eller kommersiell rätt, som den ofta kallas inom företagssammanhang – är grunden för säkra och framgångsrika affärstransaktioner. På Askari Juristbyrå har vi specialiserat oss på att säkerställa att våra klienters avtal inte bara är juridiskt korrekta, utan även att de tjänar deras kommersiella intressen och strategiska mål.

Tillstånd och Företagande

Vi förstår komplexiteten i att navigera juridiska processer för att erhålla arbetstillstånd, oavsett om det är för första anställningen i Sverige eller för att förlänga befintliga tillstånd. Vi står till tjänst för entreprenörer som startar eget eller investerar som delägare inom en rad olika sektorer, såsom IT, bygg, hotell och restaurang, och konsultverksamheter. Vi ser till att alla juridiska aspekter är genomtänkta, från avtalens utformning till dess genomförande och uppföljning. Läs gärna mer om hur vi arbetar med migrationsrätt.