TVISTEMÅL/CIVILRÄTT

Har det uppstått en tvist om pengar, en skuld, eller äganderätt? Har du hamnat i en tvist med en föredetta arbetsgivare, kontakta oss för en initial bedömning? Vi sköter tvistemål, mellan individer, samt företag. Ingen tvist är olösbar.

ADR – Alternative dispute resolution. Kontakta oss för frågor, om en tvist har uppstått som du önskar lösa genom att undvika huvudförhandling i domstol.