Civilrätt

Askari Juristbyrå grundades 2018 med det övergripande målet att erbjuda klienter högkvalitativ juridisk rådgivning på fördelaktiga villkor. Vi förstår att juridiska tvister och ärenden kan uppfattas som påfrestande, känsliga och skrämmande. 

Tvistemål/civilrätt

B2B  / B2C dispyt: tvister som uppstår mellan företag, eller företag och kunder/klienter.

Civilrättslig tvist i relation till: Fordringar, skulder och avtal, frågan om äganderätt, testamenten, anställnings tvister.

Kontakta oss för en initial konsultation och genomgång av ditt ärende. Sedan kan vi bistå dig med stöd och juridisk representation.

Vi representerar företag och privatpersoner. Innan vi åtar oss uppdraget granskar vi ditt ärende ur djupet. Kontakta oss för en kostnadsfri initial konsultation.

Civilrätt

Askari Juristbyrå grundades 2018 med det övergripande målet att erbjuda klienter högkvalitativ juridisk rådgivning på fördelaktiga villkor. Vi förstår att juridiska tvister och ärenden kan uppfattas som påfrestande, känsliga och skrämmande.