TVISTEMÅL/CIVILRÄTT

B2B  / B2C dispyt: tvister som uppstår mellan företag, eller företag och kunder/klienter.

Civilrättslig tvist i relation till: Fordringar, skulder och avtal, frågan om äganderätt, testamenten, anställnings tvister.

Kontakta oss för en initial konsultation och genomgång av ditt ärende. Sedan kan vi bistå dig med stöd och juridisk representation.

Vi representerar företag och privatpersoner. Innan vi åtar oss uppdraget granskar vi ditt ärende ur djupet. Kontakta oss för en kostnadsfri initial konsultation.