Migrationsrätt

Inom migrationsrätt erbjuder Askari Juristbyrå expertvägledning och stöd till de som står inför utmaningarna i migrationsprocessen. Vår djupgående kunskap sträcker sig över asylansökningar, familjeåterföreningar, uppehållstillstånd, och ansökningsförfaranden för medborgarskap. Vi förstår att varje steg kan kännas överväldigande och är här för att erbjuda en tjänst som är både personlig och empatisk. Vårt mål är att göra juridiken mer tillgänglig och begriplig, samtidigt som vi säkerställer att du får en högkvalitativ, fördelaktig rådgivning som är målinriktad och byggd på förtroende.

Migrationsrätt är en gateway till nya möjligheter och skydd

På Askari Juristbyrå, förstår vi de många dimensionerna av migrationsrätt som en kritisk brygga till nya livsmöjligheter och en fristad från de oroligheter som kan uppstå i en persons hemland. Migrationsrätten är en omfattande domän som sträcker sig från arbets- och studievisa till familjeanknytning och asylärenden. Vårt team av kunniga juridiska experter guidar klienter genom varje steg av processen, med en djup förståelse för att varje ärende är unikt och varje individ har en egen berättelse.

Arbetstillstånd och Entreprenörskap

För arbetstagare som ansöker om arbetstillstånd, vare sig det är för första gången eller som en förlängningsansökan, ger vi detaljerad rådgivning som säkerställer att alla juridiska krav och villkor är uppfyllda. Det gäller också egenföretagare – innovativa entreprenörer och investerare från olika sektorer inklusive IT, byggsektorn, hotell och restaurang, och konsultverksamheter. Vi förstår vikten av ett korrekt avtal och tydliga rättsliga ramar som är grundläggande för att etablera och utveckla en verksamhet i Sverige.

Familjeanknytning och Återinvandring

I de känsliga fallen av familjeanknytning, där sambor, gifta par och deras barn strävar efter återförening, hanterar vi ansökningar med en kännedom om de komplexa kraven och villkoren som måste uppfyllas. För svenskar och deras familjemedlemmar som återvänder efter att ha bott utomlands erbjuder vi råd och stöd för återintegrering i det svenska samhället.

EU-Varaktigt bosatta och Visumfrågor

För tredjelandsmedborgare som är varaktigt bosatta inom EU och som vill flytta till Sverige för arbete eller för att starta verksamhet, förser vi vägledning genom de juridiska komplikationerna. Vi hjälper också med uppehållstillstånd för studier för de som vill fortsätta sin akademiska bana i Sverige, samt de som önskar omvandla sin akademiska framgång till karriärmöjligheter efter studierna. Besöksvisum och Schengen-viseringar hanteras med samma detaljnivå, för att möjliggöra besök hos släkt eller för affärsändamål.

Asyl och Mänskliga Rättigheter

När det gäller asyl och skydd av mänskliga rättigheter, är Arvand Askari och teamet engagerade i att agera som offentliga biträden för de som söker tillflykt från förföljelser relaterade till krig, politisk aktivism, religiös övertygelse, eller sexuell läggning. Att söka skydd är en fundamentalt mänsklig rättighet, och vi står upp för denna rättighet genom omsorgsfull hantering och representation av asylärenden.

Från den initiala ansökan till slutligt beslut, tar vi hand om allt från granskning av ärendets meriter och färdigställande av dokumentation till kommunikation med Migrationsverket. Vårt åtagande är att erbjuda en service som inte bara uppnår de juridiska målen utan även stärker de mänskliga värden som varje ärende bär på.