Kriget i Ukraina och mänskliga rättigheter

Den 3 mars 2022 har Europeiska unionen för första gången i historien aktiverat det så kallade massflyktsdirektivet. Direktivet gör ett undantag från den vanligtvis långdragna svenska asylprocessen, där individuella skäl för skydd prövas. Istället kan ukrainska medborgare, och människor som är permanent bosatta i Ukraina, automatiskt tilldelas ett temporärt uppehållstillstånd för upp till tre år [Läs mer]


Nyheter 2022-03-25

Migrationsverket presenterar nya riktlinjer med anledning av situationen i Afghanistan

På grund av att Talibanrörelsen tog makten i Afghanistan i somras har det förelegat stor osäkerhet för hur den nya situationen påverkar Afghaner i Sverige.  Migrationsverket har sedan i somras haft beslutstopp och verkställighetsstopp i ärenden som berör Afghanistan, det vill säga att beslut inte kunnat fattas och utvisningar har inte kunnat verkställas. Nu har [Läs mer]


Nyheter 2022-01-04

Arbetstillstånd – process och vanligt förekommande frågor

För företag är det avgörande att få in rätt person i en rekryteringsprocess. I många fall är den personen från ett land utanför EU, och då behövs arbetstillstånd för att personen ska ha rätt att få jobba i Sverige. Att ansöka om arbetstillstånd för sina potentiella nya arbetstagare kan kännas som en övermäktig och tidskrävande [Läs mer]


Nyheter 2021-12-15

Att tro eller att inte tro, det är frågan

Ämne: migration, asyl, flyktingar, Migrationsverket. Rätten att ansöka om asyl är en grundläggande mänsklig rättighet. I Sverige görs en ansökan om asyl hos Migrationsverket. En individ som gör det trovärdigt att han/hon riskerar förföljelse i sitt hemland på grund av politisk aktivitet, religiös tillhörighet eller tro, kön, sexuell läggning eller andra individuella skäl har rätt [Läs mer]


Nyheter 2021-12-01

“Att förlikas eller att inte förlikas, det är frågan.”

I ett civilrättsligt mål kan parterna förlika i stort sett när som helst under processens gång. Parterna kan förlika under den muntliga förberedelsen, strax före eller i vissa fall även under pågående huvudförhandling. Det är vanligt att Svenska domstolar informerar parterna om möjligheten för förlikning. I ett aktuellt fall har en arbetstagare stämt, med hjälp [Läs mer]


Nyheter 2021-11-14

Askari Juristbyrå utökar sitt team

Askari Juristbyrå välkomnar Dino Amorelli Federico. Dino är nyexaminerad Jurist från Stockholms Universitet. Under sina studier deltog Dino i Asyl och migrationsrättsutbildning, via Asylrättsstudenterna i Stockholm. Han jobbade även som Koordinator, vid Svenska Nätverket för Europarättsforskning.


Nyheter 2021-10-31

Uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljat efter att Migrationsdomstolen återförvisar ärende till Migrationsverket

Det gläder oss oerhört att en klient vars ärende har pågått under två års tid, efter ett avslagsbeslut från Migrationsverket, följt av överklagan inför Migrationsdomstolen, har beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning (anhörighetsinvandring). Ärendet: Var en ansökan om Uppehållstillstånd på grund av anknytning (äktenskap), maken (anknytningspersonen), en svensk medborgare som ansökte om Uppehållstillstånd för sin [Läs mer]


Nyheter 2021-10-14

Nyheter inom juridik

Askari Juristbyrå strävar efter att publicera senaste nytt (current events) inom juridiken på vår hemsida. Publiceringar, artiklar, rättsfall och andra nyheter. Angående Migrationsrätt, Civilrätt samt Avtalsrätten (affärsjuridik)


Nyheter 2021-10-02