Askari Juristbyrå

Askari Juristbyrå grundades 2018 med det övergripande målet att erbjuda klienter högkvalitativ juridisk rådgivning på fördelaktiga villkor. 

Prövningstillstånd i Svea hovrätt – ärende om fordran (avtalsrätt)

En juridisk process inleddes i tingsrätten, på grund av ett avtal mellan två affärs kompanjoner. Tingsrättens dom överklagades och prövningstillstånd meddelades i Svea hovrätt.

Deportation of a musician to Iran prevented

An Iranian musician faced deportation, which was stopped thanks to new circumstances.

Utvisning av Iransk musiker stoppad

En Iransk musiker som riskerade att utvisas lyckades stoppa utvisningen tillsvidare, med hjälp av verkställighetshinder.

Nya regler för Arbetstillstånd från 1 juli 2022

Publicerad: juli 2022. Migrationsverkets nya regler om arbetstillstånd. Har du funderingar kring ansökan om arbetstillstånd? I denna artikel hittar du viktig information.

Egen företagare beviljad uppehållstillstånd med hjälp av Askari Juristbyrå

Publicerad: juli 2022. Ämne: Uppehållstillstånd, arbetstillstånd, Migrationsverket. En klient beviljades uppehållstillstånd som egenföretagare.

Sakkunnig (expert witness).

Att anlita en sakkunnig (expert witness) inför rättegång. Tekniska frågor som en expert kan yttra sig om.