Nya regler för Arbetstillstånd från 1 juli 2022

Från och med 1 juni 2022 gäller nya regler för arbetstillstånd. De nya kraven är främst riktade mot arbetsgivaren för att undvika utnyttjande av utländsk arbetskraft, men även arbetstagaren behöver ha de nya kraven i åtanke när personen söker arbetstillstånd. De viktigaste förändringarna är:

Påskrivet anställningsavtal krävs vid ansökan

Med de nya reglerna krävs att ett anställningsavtal som är påskrivet av både arbetsgivaren och arbetstagaren skickas in till Migrationsverket i samband med ansökan. Tidigare har detta inte behövts.

Försörjningskrav för medsökande familj

Det har införts ett försörjningskrav när familjemedlemmar till arbetstagaren ska följa med till Sverige. Reglerna blir likadana som för ansökan om anknytning. Detta betyder att arbetstagaren med sin lön ska kunna försörja sin familjs levnadskostnader i Sverige. Hur mycket du behöver tjäna beror på hur stor familj du har, och vart i landet du ska bosätta dig.

Striktare kontroller av arbetsgivaren

De nya reglerna innebär att Migrationsverket kommer att utföra striktare kontroller av att anställningsvillkoren efterlevs. Dessutom blir arbetsgivaren skyldig att anmäla till Migrationsverket om arbetsvillkoren försämras under tillståndsperioden, t.ex. om arbetstagaren arbetar färre timmar än planerat. Om detta inte görs, kan arbetsgivaren bli skyldig att betala vite.

Nytt uppehållstillstånd för högkvalificerad arbetskraft att söka arbete

Lagändringen innebär att ett det har skapats en ny typ av uppehållstillstånd. Personer med en examen på avancerad nivå kan nu få uppehållstillstånd i upp till 9 månader för att söka arbete i Sverige och/eller undersöka möjligheten att starta egen verksamhet. Utöver kravet på att ha en examen på avancerad nivå, krävs att personen har tillräckliga medel för att försörja sig under tiden i Sverige samt en heltäckande sjukförsäkring.

Mindre fel ska inte leda till utvisning

De nya reglerna innebär att arbetstagare inte ska utvisas på grund av mindre felaktigheter under sin tillståndsperiod. Det kan t.ex. röra sig om att lönen skiljer sig på mindre sätt eller andra mindre felaktigheter.

Detta är de viktigaste förändringarna av lagen som börjat gälla från och med 1 juni 2022. Våra jurister är inlästa på lagändringen och experter på arbetstillstånd.

Har du frågor om hur de nya reglerna påverkar dig, behöver du hjälp med din ansökan om arbetstillstånd eller är du en arbetsgivare med planer på att anställa någon från utanför EU, kontakta oss på Askari Juristbyrå på 08-58625862 eller info@askarijuristbyra.se.