Sakkunnig (expert witness).

Sakkunnig

I civilrättsliga tvister är det vanligt att ord står mot ord. Parterna har ofta olika syn på vad som har hänt, och kanske också uppfattar tvisten på olika sätt. Det är sällan det finns någon tydlig skriftlig bevisning i sådana situationer. Ett vanligt exempel på detta är vid entreprenad/byggnadstvister, där en privatperson har beställt ett arbete från ett företag som sedan inte motsvarar privatpersonens förväntningar. Även om ett kontrakt mellan parterna har upprättats, finns det ofta olika uppfattningar kring vad som har gått fel eller vad arbetet innefattat.

I dessa situationer, när ord står mot ord kan det bli direkt avgörande att ha en sakkunnig på sin sida i en rättsprocess. En sakkunnig är en person med expertis inom ett visst område som uttalar sig om tvisten, och som kan ge domstolen vägledning kring den aktuella situationen. Det är alltid upp till parterna själva att inhämta en sakkunnig, som sedan vittnar i huvudförhandlingen.

I entreprenad/byggnadstvister är det vanligaste att man inhämtar en expert eller en person med lång erfarenhet som får bedöma felen utifrån sitt kunnande. Detta kan göras antingen genom att den sakkunnige besöker platsen, genom att se bilder eller genom att beskriva hur arbetet ska utföras enligt svensk standard. På så vis kan till exempel en privatperson utan kunnande inom området få betydande stöd för sin talan om att arbetet utförts felaktigt.

Det är inte bara inom byggnadstvister som en sakkunnig kan ge stöd. I de flesta tvister finns det behov av att en expert uttalar sig om något.

Den sakkunniga har alltså en viktig roll att spela i civilrättsliga tvister (rättegång i domstol), och vi på Askari Juristbyrå är måna om att hitta den bästa och mest trovärdiga sakkunniga för att stötta våra klienters talan. Ibland krävs det inte bara en sakkunnig, utan det kan vara värt att inhämta utlåtanden från fler experter som kan ge ännu mer trovärdighet och förklara för domstolen en svår teknisk detalj.

Har du frågor om en tvist (rättegång), finns det en svår teknisk fråga som behöver ett sakkunnig (expert), eller har du övriga frågor om processen i domstol. Kontakta oss på Askari Juristbyrå

Askari Juristbyrå- Jobbar tillsammans (askarijuristbyra.se)