Utvisning av Iransk musiker stoppad

En iransk medborgare som ansökte om asyl i Sverige nekades uppehållstillstånd. Migrationsverket ansåg inte att hans asyl skäl var tillräckliga för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

Askari Juristbyrå upprättade en anmälan om verkställighetshinder och lyckades stoppa utvisningen till Iran. Där musikern riskerar att avrättas och utsättas för inhuman behandling på grund av sin regimkritiska musik.

Tack vare verkställighetshindersanmälan som skickade till Migrationsverket, stoppades hans utvisningsärende då Migrationsdomstolen ansåg att hans konstnärliga arbete och dess spridning över sociala medier (instagram, twitter mfl.) innebar att det fanns en reell risk att han i Iran skulle utsättas för tortyr.

Juristen Arvand Askari agerade som den iranska musikerns juridiska ombud och lyckades bevisa för myndigheten att en musiker som sprider regimkritisk musik, i Iran löper en allvarlig risk att utsättas för bland annat tortyr och avrättning.

Verkställighetshinder

Innebär att en individ som möjligtvis nekats uppehållstillstånd, till Migrationsverket meddelar att han/hon har nya skäl och/eller ny bevisning att åberopa för en prövning, som i sin tur kan resultera i att utvisningen av individen tillsvidare stoppas, och i främsta fall kan dem nya omständigheterna innebära att individen beviljas uppehållstillstånd.

Har du frågor om uppehållstillstånd, verkställighetshinder, ärende hos Migrationsverket, eller har övriga frågor gällande ditt ärende hos Migrationsverket. Är du varmt välkommen att kontakta Askari Juristbyrå. 08-58625862 eller info@askarijuristbyra.se.